Dialogkonferanse 8

Dialogkonferanse 8 gjennomføres 26. og 27. september på Bårdshaug herregård. Hovedtema i konferansen vil være "Livsmestring i et relasjonelt perspektiv".