Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fosen Regionråd

Fosen Regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for de 6 kommunene i Fosen. Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord. Det er vedtatt vedtekter for samarbeidet som gir føringer for hva samarbeidet skal bestå av.   

Regionrådet er organisert slik:

RÅDET består av ordførerne i de sju kommunene. I tillegg velger kommunestyrene en tilleggsrepresentant. 


STYRET består av ordførerne i medlemskommunene med varaordfører som varamedlem. Rådmennene møter med tale- og forslagsrett i styret. Styrets leder velges for 2 år.


ARBEIDSUTVALGET består av styrets leder, nestleder og leder rådmannsgruppen.

        Styrets leder: Ogne Undertun, Bjugn
        Styrets nestleder: Vibeke Stjern, Åfjord
        Leder rådmannsgruppen: Vigdis Bolås, Indre Fosen

SEKRETARIAT:

PROSJEKTLEDER: