Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fosen Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon - Klikk for stort bilde Fosen Kommunerevisjon IKS er en interkommunal revisjonsordning for eierkommunene Bjugn, Ørland, Indre Fosen, Åfjord, Roan og Osen.

Selskapet har hovedkontor og besøksadresse i Bjugn kommune, rådhuset.

Postadresse: 7160 Bjugn. Telefon: 72 51 95 00.

Formål og ansvarsområde (selskapsavtalen § 4)

  1. Fosen kommunerevisjon IKS har som formål og oppgave å dekke medlems-kommunenes behov for revisjonstjenester i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
  2. Selskapet kan tilby og utføre revisjonsoppdrag for andre innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.

Vi utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for våre eierkommuner og andre revisjonstjenester for våre oppdragsgivere.

I tillegg utfører vi regnskapsrevisjon til interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid, kommunale foretak, kirkelige fellesråd og andre selskap.

Våre 5 ansatte har solid erfaring innen kommunal forvaltning og revisjon, samt fra privat virksomhet og har faglig bakgrunn som bestått revisoreksamen, kommunalkandidateksamen, registrert og statsautorisert revisor.

Ansatte i Fosen Kommunerevisjon:

  

 Kommuneloven gir rammene for den kommunale revisjon

Det er en særskilt revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens § 78 nr 3. Bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er samlet i kommunelovens kapittel 12, § 78: Kl 1992-09-25-107/§78

Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Revisjonens oppgaver er regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner: Forskrift 2004-06-15-904 .

Mer info om kommunal revisjon finner du her: http://NKRF_studentbrosjyre

Kommuneregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, jf KL § 48 nr 2. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk, GKRS, er en uavhengig, ideell forening som skal fremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk gjennom arbeid med å utvikle standarder og andre uttalelser , GKRS.no

Fosen kommunerevisjon er medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Midt- Norge kommunerevisorforening (MNKRF).

Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser