Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Opplev Osen

Lengst nord på Fosenhalvøya ligger Osen. Her har folket ned gjennom hundreåra tatt utkommet sitt fra det naturen kunne by dem, på land og hav.

Sjøen var viktig som levevei og ferdselsåre for alle osinger heilt opp til vår tid. Først på 1960-tallet ble størstedelen av kommunen knytta til omverdenen landverts med bilvei. I 1979 ble Straumholbrua åpna av Kong Olav 5., noe som ga Osen gjennomgangstrafikk via riksvei 715, og i 1997 fikk grenda Seter ferjefri forbindelse til riksvei 766 i Flatanger.

 

Naturen i Osen er mangfoldig. Fjorder og viker skjærer inn i landskapet fra sjøsida. Utafor ligger ei rekke øyer og holmer med et utall skjær i fallgarden ytterst, der lyset fra Kya fyr markerer det siste punktet før Island som neste. Nå er bare to av øyene bebodd heile året, Skjærvøya og Hepsøya. Sommers tid fylles det opp i de fraflytta, men velholdte husa og nybygde hyttene der ute. Ellers har folk bosatt seg langs sjøkanten og Steinsdalselva. I tidligere tider bodde også folk på fjellgårder, langt fra bygda.

 

Meungan

Osen har rikelig med plass. Her kan en gå i fjell og skog i dagevis uten å møte folk, om en da ikke skulle treffe på andre turgåere, jegere eller fiskere som frister lykken i naturens eget spiskammer. Kommunen har rikelig med snaufjell og fiskevatn, skogsområder og dalfører med elver og bekkefar. Enkelte områder er tilrettelagt for hyttebygging, men for det meste oppleves naturen nærmest som urørt. Merka turstier gjør det enkelt for ukjente å ta seg fram til bestemte turmål.

For den som foretrekker sjøen som tumleplass, er det også mulig å seile sin egen sjø, enten det er med motorisert farkost eller om en tar årene fatt. Stille viker, trange sund og åpne havstykker gir utfordringer etter behov. Og havet skifter ham raskt her i nabolaget til Folla. Frådende vannmasser kan på kort tid forvandles til et speil, som var det hamra i gull. Lunefullt er havet, det gir og tar. Fremdeles kan det gi rikt utbytte for den som fisker, og ubeskrivelige opplevelser for den som er ute etter det, både over og under havflata. En utrolig flott tareskog er et eldorado for dykkere, og fortsatt gjemmer havet utafor Osen skipsvrak som ingen har besøkt.

 

Strand

Osen består av flere grender, hver av dem med sitt særpreg. Noen kan oppleves som museale, andre er prega av utviklinga de siste åra. Kirkestedet, som også har gitt kommunen navn, er et typisk jordbruksområde med servicetilbud som forventes i et kommunesenter.

Sandviksberget og Strand, med fornminner fra både stein- og bronsealder, er etableringsområde for boligbygging og industrivirksomhet i tillegg til å ha godt utbygd havn for all slags kysttrafikk. Her er også skolen for de sentrale delene av kommunen plassert.

 

 

Vingsand og Hopen

På Vingsand finner vi kommunens bygdetun, et komplett gårdsanlegg fra slutten av 1800-tallet med sjøhus og båtsamling. Sentralt i samlinga er den sjeldne listringen, eller lysterbåten, som har rike tradisjoner i distriktet. Her er også ei av de eldste skolestuene i Osen plassert. Vingsand kan også by på levende kystkultur i havneområdet, som nå er preget både av reiseliv og aktiv fiskerivirksomhet.

Fra Hopen skipes det ut store mengder pukk og grus til vei- og anleggsbransjen og offshore-pukk.

Seter, lengst nord i kommunen, var et typisk fiskevær, men er nå inne i en omstillingsprosess med tanke på tilrettelegging for reiseliv og annen næringsaktivitet. Buholmråsa fyr med sin dramatiske historie er en av attraksjonene der.

Steinsdalen med Steinsdalselva har stor tiltrekningskraft på laksefiskere fra inn- og utland. Når forholda ligger til rette, står både fiskere og redskaper tett under Nordmelansfossen. Langs elva er det bygd gapahuker og toaletter over 12 km lakseførende strekning.

Grendene Brattjer og Sørjer byr på sjeldne idyller som bergtar mange. Gang etter gang kommer folk tilbake dit for å oppleve den roen det går an å finne i fjæresteinene når sola går i hav en sommerkveld med havblikk.

 

 

For den som foretrekker å ha landeveien på avstand, byr Skjærvøya på muligheter til å koble av fra trafikkstøy og stress. Gjestekai og god plass på havna gjør det mulig for båtfolk å nyte tilværelsen der.

 

Kya fyr og Buholmråsa fyr er verdt en båttur, og en overnatting i den gamle fyrmesterboligen på Buholmråsa er en spesiell opplevelse. Det kan være vanskelig å komme i land på Kya ved urolig sjø.

 

Halvikhula ligger i Halvika, og er Nord - Europas største grotte. I "skjeletthula" i Vontfjellet ved Drageid er det gjort funn av 2000 år gamle skjeletter. Hulene kan være vanskelig tilgjengelig og det anbefales følge av noen som er kjent i området.

 

Osen kirke fra 1878 ligger i kommunesenteret. Den er åpen for besøk etter avtale, mandag - fredag i sommerhalvåret.

 

Flere av overnattingstedene har tilbud om havfiske, utleie av båter, kanopadling og andre aktiviteter. Se www.steinsdalselva.no for informasjon om elvefiske. Drageid leirskole har tilbud om aktiviteter for større grupper, blant annet fjellklatring, kajakkpadling, dykkerkurs. Med bygderuta Osenfjord går det an å ta en rundtur til flere av øyene og Seter, som er den nordligste bygda i kommunen.

 

Velkommen til Osen!

Fant du det du lette etter?