Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kemnerkontor for Fosen

Kemnerkontorets hovedoppgave er: 

  • Regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift  
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.  
  • Saksforberedelse for det regionale skatteutvalg  

Ta kontakt med kemnerkontoret angående spørsmål om:

  • Skatteavregningen eller vedrørende skatteattest  
  • Betalingsavtaler  
  • Påleggstrekk (trekk i lønn)  
  • Oppgjørslister/blanketter  
  • Informasjon til nye arbeidsgivere  

Hver kommune skal fortsatt ha sitt eget skatteregnskap og innbetaling av skatt m.m. Den skal som før innbetales til konto for skatt tilhørende den kommune skattyter/arbeidsgiver er registrert. 

Konto for skatt tilhørende den enkelte kommune er:
 

Ørland    6345 06 16216   Kommunenummer 5015  
Indre Fosen    6345 06 50546   Kommunenummer 5054
Bjugn    6345 06 16275   Kommunenummer  5017
Åfjord    6345 06 16305   Kommunenummer 5018
Roan    6345 06 16321   Kommunenummer  5019
Osen    6345 07 16334   Kommunenummer 5020
       
     


Selv om tjenesten er samlet på ett kontor vil man fortsatt få ulevert alle skjema og få utført mange "over-skranke-oppgaver" på Rådhuset/Kommunehuset i hver enkelt kommune. 

Kemnerkontor i Leksvik har følgende bemanning:
 

 


Roy Kjeøy(leder)
 
99 01 61 19  


roy.kjeoy@indrefosen.kommune.no

 

Per Rostad

 

46 18 63 24 per.rostad@indrefosen.kommune.no 

 

Kari Anne Krabseth

 

 

46 19 10 71

 

kari.krabseth@indrefosen.kommune.no

 

Sigrun Nytrø

 

91 34 87 94  sigrun.nytro@indrefosen.kommune.no

 

Liv Bones

 

46 18 98 44  liv.bones@indrefosen.kommune.no

 

Felles e-post

 

 

kemnerkontoret@indrefosen.kommune.no

 

 

   


 :