Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Matematikk

 

Regn med Fosen har vært et systemrettet forebyggende utviklingsarbeid i Fosen med fokus på å støtte opp under og stimulere grunnleggende matematisk forståelse hos barn i aldersgruppa 4 – 8 år. Fagsamlinger og presentasjon av arbeidsmåter i utviklingsarbeidet har vært direkte rettet mot pedagoger som har det daglige pedagogiske ansvaret for barna i barnehager og skoler.

Med bakgrunn i evalueringen av et pilotprosjekt 2008/2009, ble Regn med Fosen videreført fra høsten 2009 og avrundet i juni 2011.

Evalueringen etter prosjektet 2009/2011 viste god måloppnåelse:

•             Økt faglig innsikt i løpet av prosjektperioden

•             Utvidet handlingskompetanse hos pedagogene

•             Økt kunnskap om funksjonelle verktøy og metoder for å forebygge,
               overvåke og følge opp 
grupper av barn/elever og enkeltbarn/elev

•             Praksis drøftet i lys av teori med kolleger og egen leder

•             Foresatte fått god informasjon og veiledning ut fra behov

•             Informasjon gitt på kommunalt, regionalt og fylkesnivå.

Som oppfølging av Regn med Fosen etter prosjektperiodens slutt ble det besluttet å utarbeide ei Regional Håndbok i matematikk for aldersgruppen 4-8 år.